Gligorić, Slađana. 2021. PRAVNI REŽIM RADA OD KUĆE U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PRAVU. Strani Pravni život 65 (3), 481-95. https://doi.org/10.5937/spz65-33413.