Vešović, Milanka. 2021. PRAVNI OKVIR ZA PRIMENU OPŠTEPRIHVAĆENIH PRAVILA MEĐUNARODNOG PRAVA U KRIVIČNOM PRAVU SRBIJE. Strani Pravni život 65 (3), 497-508. https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/849.