Kovačević, Ljubinka. 2022. DELOTVORNOST RADNOG ZAKONODAVSTVA I ULOGA INSPEKCIJE RADA U SVETLU STANDARDA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA. Strani Pravni život 66 (1), 1-41. https://doi.org/10.5937/spz66-36661.