Čović, Ana, и Bogdana Stjepanović. 2022. NASLEĐIVANJE U ŠERIJATSKOM PRAVU SA OSVRTOM NA POLOŽAJ VANBRAČNE DECE. Strani Pravni život 66 (2), 261-83. https://doi.org/10.56461/SPZ_22205KJ.