Kovačević, Tijana. 2022. UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VREME U NEMAČKOM PRAVU. Strani Pravni život 66 (2), 285-304. https://doi.org/10.56461/SPZ_22206KJ.