Nikolić, Oliver, и Savo Manojlović. 2022. RAZVOJ I FUNKCIJE PARLAMENTA I NJEGOV ODNOS PREMA IZVRŠNOJ VLASTI U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE. Strani Pravni život 66 (3), 367-84. https://doi.org/10.56461/SPZ_22302KJ.