Vasiljević Prodanović, Danica, Filip Mirić, и Ljiljana Stevković. 2022. POMILOVANJE U KRIVIČNOM PRAVU RUSKE FEDERACIJE. Strani Pravni život 66 (3), 429-40. https://doi.org/10.56461/SPZ_22305KJ.