Vasiljević, Aleksandar. 2022. RAZLIKE U KOMPARATIVISTIČKIM TEORIJAMA ALANA VOTSONA I PATRIKA GLENA. Strani Pravni život 66 (3), 461-74. https://doi.org/10.56461/SPZ_22307KJ.