Banović, Božidar, Vince Vari, и Dragana Čvorović. 2023. PRITVOR U KRIVIČNOM PROCESNOM ZAKONODAVSTVU MAĐARSKE. Strani Pravni život 66 (4), 431-49. https://doi.org/10.56461/SPZ_22405KJ.