Živanović, Katarina. 2023. MOGUĆNOST OGRANIČENJA OSTVARIVANJA PRAVA NA ŽALBU U KRIVIČNIM STVARIMA PREMA EVROPSKOJ KONVENCIJI O LJUDSKIM PRAVIMA. Strani Pravni život 66 (4), 491-504. https://doi.org/10.56461/SPZ_22408KJ.