Ćorac, Sanda. 2023. PREKOGRANIČNA SUROGACIJA I PRAVO NA POŠTOVANJE PORODIČNOG ŽIVOTA. Strani Pravni život 66 (4), 505-18. https://doi.org/10.56461/SPZ_22409KJ.