David, Ferenc. 2023. KAZNA DOŽIVOTNOG ZATVORA U MAĐARSKOM KRIVIČNOM PRAVU. Strani Pravni život 67 (1), 45-54. https://doi.org/10.56461/SPZ_23103KJ.