Bećirović-Alić, Maida. 2023. UPOREDNOPRAVNI PRIKAZ BRAKA U ŠERIJATSKOM PRAVU I POZITIVNOM PRAVU REPUBLIKE SRBIJE. Strani Pravni život 67 (1), 109-25. https://doi.org/10.56461/SPZ_23107KJ.