Ćeranić Perišić, Jelena. 2023. „GOVOR SA KOMEMORATIVNOG SKUPA ODRŽANOG U INSTITUTU ZA UPOREDNO PRAVO U BEOGRADU 28. DECEMBRA 2022. GODIN“E. Strani Pravni život 67 (1), 135-37. https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/927.