Dedeić, P. и Gasmi, G. (2015) KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U JAVNIM PREDUZEĆIMA -RELEVANTNI EVROPSKI STANDARDI, Strani pravni život, 59(4), стр. 43-50. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/142 (приступљено: 26 Октобар2021).