Šebek, V. (2015) ПУТ КА ЕВРОПСКОМ КРИМИНАЛИСТИЧКООБАВЕШТАЈНОМ МОДЕЛУ, Strani pravni život, 59(4), стр. 221-234. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/154 (приступљено: 17 Октобар2021).