Todić, D. (2015) KINA I EVROPSKA UNIJA – SLIČNOSTI I RAZLIKE U PRAVU I POLITICI ŽIVOTNE SREDINE I ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UGOVORIMA, Strani pravni život, 59(3), стр. 63-77. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/160 (приступљено: 26 Октобар2021).