Milutinović, V. (2015) КОРИСНО ДЕЈСТВО (EFFET UTILE) КАО ИЗВОР ПРАВА ЕУ, Strani pravni život, 59(1), стр. 171-183. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/206 (приступљено: 26 Октобар2021).