Jeličić, B. (2011) NEKI ASPEKTI POLOŽAJA PRIVATNOG PRAVA EU U DOSADAŠNJEM RAZVOJU KOMUNITARNOG PRAVA, Strani pravni život, 55(2), стр. 235-252. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/472 (приступљено: 9 Децембар2021).