Matić Bošković, M. (2016) SPECIJALIZACIJA SUDIJA I SUDOVA U PRIVREDNOJ MATERIJI – DOPRINOS EFIKASNOSTI SUDOVA I KVALITETU ODLUKA, Strani pravni život, 60(4), стр. 99-112. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/51 (приступљено: 8 Мај2021).