Ćemalović, U. (2020) ČLANSTVO U EU I NACIONALISTIČKI DISKURS NA ZAPADNOM BALKANU – PRAVNI ASPEKTI, Strani pravni život, 63(4), стр. 7-18. doi: 10.5937/spz63-23006.