Misailović, J. (2020) KOLEKTIVNO PREGOVARANJE UZ POSEBAN OSVRT NA PRAVO NEMAČKE I REPUBLIKE SRBIJE, Strani pravni život, 63(4), стр. 115-124. doi: 10.5937/spz63-24186.