Kovačević, L. (2020) „ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA MIGRANATA – PRETPOSTAVKE, USLOVI I OGRANIČENJ“A, Strani pravni život, 64(2), стр. 5-25. doi: 10.5937/spz64-25648.