Kovačević, M. и Vasiljević Prodanović, D. (2020) DIVERZIONI MEHANIZMI POSTUPANJA PREMA MALOLETNICIMA U ŠKOTSKOJ – MOGUĆNOSTI ZA PRIMENU ODREĐENIH ISKUSTAVA U SRBIJI, Strani pravni život, 64(2), стр. 111-124. doi: 10.5937/spz64-25413.