Gligorić, S. и Stojković Zlatanović, S. (2020) SAVREMENI OBLICI POVREDE DOSTOJANSTVA LIČNOSTI NA RADU – OSNOVNE SLIČNOSTI I RAZLIKE, Strani pravni život, 64(3), стр. 31-42. doi: 10.5937/spz64-27484.