Andonović, S. (2020) STRATEŠKO-PRAVNI OKVIR VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U UPOREDNOM PRAVU, Strani pravni život, 64(3), стр. 111-123. doi: 10.5937/spz64-28166.