Vešović, M. (2020) OSNOVNE KARAKTERISTIKE UNIVERZALNE JURISDIKCIJE U SAVREMENOM KRIVIČNOM PRAVU, Strani pravni život, 64(3), стр. 7-30. doi: 10.5937/spz64-28586.