Šite, D. (2021) COMMON LAW PRAVNA NORMA, Strani pravni život, 65(1), стр. 15-29. doi: 10.5937/spz65-26843.