Vranješ, N. (2021) ANALIZA USKLAĐENOSTI RAZVOJA JAVNIH POLITIKA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA SA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE, Strani pravni život, 65(1), стр. 31-45. doi: 10.5937/spz65-30812.