Jović-Prlainović, O. (2021) PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PROTIV REPUBLIKE SRBIJE O PRIMENI GENETSKOG TESTIRANJA U PATERNITETSKIM PARNICAMA, Strani pravni život, 65(1), стр. 47-61. doi: 10.5937/spz65-30886.