Dukić Mijatović, M. и Uzelac, O. (2021) NASTANAK I PRAVNO REGULISANJE INSTITUTA DRUGE ŠANSE ZA PREDUZETNIKE U EVROPSKOJ UNIJI, Strani pravni život, 65(1), стр. 91-104. doi: 10.5937/spz65-28236.