Petrović, M. (2021) USLOVI ZA ZAŠTITU AUTORSKOG DELA U PRAVU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA, Strani pravni život, 65(1), стр. 105-117. doi: 10.5937/spz65-29666.