Vrhovšek, V. и Kozar, V. (2021) KOMPENZACIJA U STEČAJNOM PRAVU REPUBLIKE SRBIJE I REGIONU, Strani pravni život, 65(1), стр. 119-138. doi: 10.5937/spz65-30574.