Radić, I. (2021) DUŽNOST DIREKTORA DA UZMU U OBZIR INTERESE POVJERILACA I OSTALIH STEJKHOLDERA U PERIODU PRIJETEĆE INSOLVENTNOSTI, Strani pravni život, 65(1), стр. 139-158. doi: 10.5937/spz65-29162.