Vićić, M. (2021) PRAVNA REGULATIVA TRGOVINE OTC (OVER-THE-COUNTER) FINANSIJSKIM DERIVATIMA, Strani pravni život, 65(2), стр. 215-230. doi: 10.5937/spz65-30645.