Sovilj, R. и Stojković Zlatanović, S. (2021) PRAVNA OBELEŽJA UPRAVLJANJA TRŽIŠNIM RIZICIMA U INVESTICIONIM DRUŠTVIMA, Strani pravni život, 65(2), стр. 267-279. doi: 10.5937/spz65-32237.