Urdarević, B. (2021) PROŠIRENO DEJSTVO KOLEKTIVNOG UGOVORA KAO NAČIN UNAPREĐENJA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA, Strani pravni život, 65(2), стр. 281-292. doi: 10.5937/spz65-32376.