Stojanović, B. (2021) Dr Uroš Novaković: PRESELJENJE DETETA I RODITELJA KOJI VRŠI RODITELJSKO PRAVO - RELOCATION SLUČAJEVI, Strani pravni život, 65(2), стр. 311-314. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/832 (приступљено: 20 Октобар2021).