Rašević, Živorad (2021) ZABRANA RASNE DISKRIMINACIJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE: KATAR PROTIV UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA, Strani pravni život, 65(3), стр. 375-389. doi: 10.5937/spz65-33037.