Todić, D. (2021) PRIRODNI RESURSI U MEĐUNARODNIM UGOVORIMA - OD SUVERENIH PRAVA DRŽAVA DO ZAJEDNIČKE BRIGE ČOVEČANSTVA, Strani pravni život, 65(3), стр. 391-405. doi: 10.5937/spz65-32847.