Gligorić, S. (2021) PRAVNI REŽIM RADA OD KUĆE U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PRAVU, Strani pravni život, 65(3), стр. 481-495. doi: 10.5937/spz65-33413.