Petrović, M. (2022) OBOLJENJE KOVID 19 – POVREDA NA RADU ILI PROFESIONALNA BOLEST?, Strani pravni život, 66(1), стр. 43-58. doi: 10.5937/spz66-36145.