Čović, A. и Stjepanović, B. (2022) NASLEĐIVANJE U ŠERIJATSKOM PRAVU SA OSVRTOM NA POLOŽAJ VANBRAČNE DECE, Strani pravni život, 66(2), стр. 261-283. doi: 10.56461/SPZ_22205KJ.