Kovačević, T. (2022) UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VREME U NEMAČKOM PRAVU, Strani pravni život, 66(2), стр. 285-304. doi: 10.56461/SPZ_22206KJ.