Tintor, L. (2022) SUBJEKTIVITET PRIRODE U MEĐUNARODNOM PRAVU – IZMEĐU FIKCIJE I REALNOSTI, Strani pravni život, 66(2), стр. 305-325. doi: 10.56461/SPZ_22207KJ.