Nikolić, O. и Manojlović, S. (2022) RAZVOJ I FUNKCIJE PARLAMENTA I NJEGOV ODNOS PREMA IZVRŠNOJ VLASTI U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE, Strani pravni život, 66(3), стр. 367-384. doi: 10.56461/SPZ_22302KJ.