Vučković, J. и Kovačević, A. (2022) INSTITUT INTERPELACIJE U PARLAMENTARNOM PRAVU FRANCUSKE, Strani pravni život, 66(3), стр. 385-402. doi: 10.56461/SPZ_22303KJ.