Vasiljević Prodanović, D., Mirić, F. и Stevković, L. (2022) POMILOVANJE U KRIVIČNOM PRAVU RUSKE FEDERACIJE, Strani pravni život, 66(3), стр. 429-440. doi: 10.56461/SPZ_22305KJ.