Reljanović, M. и Misailović, J. (2022) SIGURNOST ZAPOSLENJA KAO INDIKATOR DOSTOJANSTVENOG RADA – NORMATIVNA REŠENJA DRŽAVA U REGIONU, Strani pravni život, 66(3), стр. 441-460. doi: 10.56461/SPZ_22306KJ.