Vasiljević, A. (2022) RAZLIKE U KOMPARATIVISTIČKIM TEORIJAMA ALANA VOTSONA I PATRIKA GLENA, Strani pravni život, 66(3), стр. 461-474. doi: 10.56461/SPZ_22307KJ.